Totalt 0 kr
Till kassan
Inkl moms Exkl moms

Matteknep Nivå 1 (PC)

Matteknep Nivå 1 (PC)VÄLJ LICENS

mk1_1.jpg
mk1_2.jpg
mk1_3.jpg
mk1_4.jpg

Matteknep är ett mycket populärt matematikprogram och används av hundratusentals elever runt om i Sverige - det mest använda matteprogrammet i svensk skola. Matteknep är ett redskap som lätt integreras i undervisningen. Eleverna löser uppgifter, samlar poäng och sparar sitt resultat. När  man arbetat tillräcklligt länge får man brons, silver, guldmedalj och ett personligt diplom kan skrivas ut. I den administrativa delen/Resultat kan eleven, lärarenoch föräldrarna se elevens kunskapsutveckling.  Matteknep Nivå 1 stämmer väl med Skolverkets diagnoser Diamant samt målen i LGR 11.


Skolår 1 - 6

 

Matteknep Nivå1 är ett mycket populärt matematikprogram och används av hundratusentals elever runt om i Sverige. Ett redskap som lätt integreras i undervisningen. Det lämpar sig väl både som undervisningsredskap med storbildsprojektor och/eller digital whiteboard och enskilt datorarbete. Matteknep är ett undervisningsredskap som med enkal medel fördjupar det matematiska samtalet och med hjälp av exempel och bilder breddar och moderniserar undervisningen.

Eleven kan enkelt dokumentera sina resultat och följa sin utveckling. Läraren kan kvalitetssäkra sin undervisning.

Matteknep, är utformat för skolår 1-6 samt specialundervisning i senare årskurser.

Programinnehåll

Matteknep tränar:

 • Addition och subtraktion.
 • Multiplikation och division. En tabell i sänder eller blandat.
 • Klockan. Analog och digital tidräkning.
 • Positionssystemet och talens värde. Heltal, decimaltal, bråktal och potenser.
 • Pengar.
 • Omvandling inom längd, vikt och volym.
 • Grundläggande procenträkning. Inlärningen sker med hjälp av bilder.
 • Grundläggande bråkräkning. Bråkform, blandad form och sambandet mellan bråk- och decimaltal.
 • Grundläggande geometri. Vinklar, omkrets och area.
 • Moderna huvudräkningsmetoder som bland annat innehåller öppna utsagor.
 • Grundläggande ekvationsräkning. Tallinjer, termometern och koordinatsystem.
 • Diagnoser inom olika områden och svårighetsgrader med detaljerade resultatredovisningar.

Matteknep Nivå 1 innehåller 177 övningar inom 19 områden. Sammanlagt mer än 5000 uppgifter. Läraren kan dessutom skapa nya eller modifiera befintliga uppgifter. Se också Matteknep Nivå 2.

Så fungerar det

Övningsfrågorna besvaras ibland genom manuell inmatning och ibland genom val mellan svarsalternativ. Vissa övningar sker på tid. Läraren kan ändra tidsinställningarna eller välja bort tidsfaktorn helt. Varje övning har en förklarande hjälptext.

Läraren skapar en elevlista med en kursplan för varje elev. Programmet lämpar sig därför väl för individanpassade studier.

Efter avslutad övning visas ett resultat som kan sparas i elevens personliga resultatlista. I listan redovisas fel och ett stapeldiagram visar hur lång tid varje fråga krävde. Resultathanteringen lämpar sig väl som underlag för utvecklingssamtal enligt portfoliomodell.

Motivera eleven

För att uppmuntra flitigt övande, så samlar man poäng. När eleven uppnått en viss poängsumma skrivs ett bronsdiplom ut. Efterhand uppnår eleven silver och slutligen guld.


Kommentarer om produkten

INFORMATION OM LICENSER OCH BETALNING NEDAN

Privatpersoner betalar med kreditkort eller genom Payson. Kommuner, skolor och företag betalar med faktura.

PRIVAT

Licens för privatpersoner att använda programmet hemma.

ENANVÄNDARE

Programmet får installeras på en dator i en skola.

5-PACK

5 licenser som får installera på 5 datorer i en skola.

SKOLLICENS

Nätverkslicens som installeras på en server och får användas av alla elever på skolans datorer inom skolans lokaler. Skollicens kan köpas med eller utan Servicenivåavtal.

Vad innebär Servicenivåavtal?

KOMMUN

Nätverkslicens som installeras på servern för alla kommunens skolor, att nyttjas av eleverna inom skolans lokaler. Klicka på länken för att be om offert: 

Offertförfrågan Kommunlicens

 


 

Läs mer under Licensinformation.