Totalt 0 kr
Till kassan
Inkl moms Exkl moms

Studieknep - Läs och stava (Webb, PC)

Studieknep - Läs och stava (Webb, PC)VÄLJ LICENS

stava1.jpg
stava2.jpg
stava3.jpg
stava4.jpg
stava5.jpg

 Studieknep Läs och Stava, tränar användarens lästeknik, läsförståelse, stavning och studieteknik.

Man kan läsa texter, besvara frågor, stava, lyssna på och öva uttal samt återberätta texter muntligen eller skriftligen. Alla de 25000 orden i programmet finns inlästa med mänsklig röst.
Nu kan ALLA läsa texten. Vänsterklicka på ordet och lyssna, härma och spela in. Träna stavning med diktamen av enstaka ord.

Träna upp din läshastighet genom att välja funktionen ord försvinner.
Lär dig att välja ut stödord/nyckelord och återberätta med hjälp av dessa.
Alla resultat och inläsningar kan sparas i din resultatmapp. Nya teman och texter kan skapas i den välutvecklade editorn.

Ett verktyg för framtiden.

Talsyntesstöd

 

Bättre lästeknik

Programmet innehåller mer än 220 texter ordnade efter tema och svårighetsgrad. Eleven tränar lästeknik med olika övningar. Ibland försvinner bokstäver eller ord. Ibland matas satser fram en i taget. Ibland sker läsning på tid. En funktion för högläsning i mikrofon med inspelning för jämförelser ingår.

Lyssna på uttal av enstaka ord. Placera muspilen på ett ord och klicka med vänster musknapp. Ordet spelas upp med en svensk inspelad röst. I programmet finns det 25 000 inspelade ord.

Välj sätt att arbeta/öva genom att klicka på någon av dörrarna. Du kommer då in i olika övningsrum.

 

Dörr 1

A: Läsförståelse. Läs texten och svara på frågorna
B: Lyssna på uttalet av orden, inspelad röst (vänsterklick)
C: Träna stavning
D: Läs upp texten med en talsyntes

Dörr 2

Mata fram texten i den hastighet som du själv väljer.

Dörr 3

Träna och öka läshastigheten.

  1. Ord eller bokstäver försvinner med ett visst antal per minut. Denna tid bestämmer du själv
  2. Ord lyses upp med ett visst antal ord/minut. Denna tid bestämmer du själv.

Dörr 4

  • Välj lämpliga nyckelord/stödord.
  • Återberätta texten muntligt med egna ord.
  • Återberätta skriftligt med egna ord.

 

  • Spela in din läsning i mikrofonen.
  • Dokumentera din läsutveckling med datum.

 

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten för framtagning av Ord/Ljudbasen om 25 000 ord


Kommentarer om produkten

INFORMATION OM LICENSER OCH BETALNING NEDAN

Privatpersoner betalar med kreditkort eller genom Payson. Kommuner, skolor och företag betalar med faktura.

PRIVAT

Licens för privatpersoner att använda programmet hemma.

ENANVÄNDARE

Programmet får installeras på en dator i en skola.

5-PACK

5 licenser som får installera på 5 datorer i en skola.

SKOLLICENS

Nätverkslicens som installeras på en server och får användas av alla elever på skolans datorer inom skolans lokaler. Skollicens kan köpas med eller utan Servicenivåavtal.

Vad innebär Servicenivåavtal?

KOMMUN

Nätverkslicens som installeras på servern för alla kommunens skolor, att nyttjas av eleverna inom skolans lokaler. Klicka på länken för att be om offert: 

Offertförfrågan Kommunlicens

 


 

Läs mer under Licensinformation.