LäsFlyt (Webb, PC)


LäsFlyt är ett nytt läsinlärnings- och lästräningsprogram som på effektivt, stimulerande och strukturerat sätt
ökar elevernas läsförmåga. Programmet tränar olika lässtrategier – från fonologisk läsning till ortografisk
helordsläsning, vilket är grunden för en god läsförmåga.

För alla elever och alla åldrar, 7+, gymnasiet och komvux.

Övningarna är indelade efter antalet bokstäver och sorterade i grupperna ordbilder, ljudenliga, högfrekventa ord, dubbelteckning, konsonantförbindelser, j–ljud, sj–ljud, tj–ljud och långa ord.

Välj mellan åtta olika metoder och 180 olika övningar med ungefär 15 000 inlästa svenska ord för att öka elevernas läsförmåga. Läraren kan enkelt ändra och skapa egna läsövningar och tester. 

Kommentarer