Matteknep 1 (Webb, PC, Mac)


Nu finns äntligen våra populära Matteknep tillgängliga för Webb, PC och Mac.

Detta innebär att även skolor/kommuner som kör Mac, Chromebook eller Linux kan dra nytta av våra kraftfulla pedagogiska verktyg samt utnyttja möjligheten till studieschema, dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring. 

Matteknep följer LGR 11 och är sveriges mest använda pedagogiska dataprogram.

Matteknep är ett mycket populärt matematikprogram och används av hundratusentals elever runt om i Sverige - det mest använda matteprogrammet i svensk skola. Matteknep är ett redskap som lätt integreras i undervisningen. Det lämpar sig väl både som undervisningsredskap med storbildsprojektor och/eller digital whiteboard och enskilt datorarbete. Matteknep är ett undervisningsredskap som med enkla medel fördjupar det matematiska samtalet och med hjälp av exempel och bilder breddar och moderniserar undervisningen.

I den administrativa delen Resultat kan eleven, läraren och föräldrarna se och följa elevens kunskapsutveckling. Med hjälp av funktionen Studieschema kan läraren enkelt individualisera uppgifter. Med Matteknep kan läraren lätt kvalitetssäkra undervisningen. Matteknep Nivå 1 stämmer väl med Skolverkets diagnoser Diamant samt målen i LGR 11.

Matteknep, är utformat för skolår 1-6 samt specialundervisning i senare årskurser. 

 

Programinnehåll

Matteknep tränar:

 • Addition och subtraktion.
 • Multiplikation och division. En tabell i sänder eller blandat.
 • Klockan. Analog och digital tidräkning.
 • Positionssystemet och talens värde. Heltal, decimaltal, bråktal och potenser.
 • Pengar.
 • Omvandling inom längd, vikt och volym.
 • Grundläggande procenträkning. Inlärningen sker med hjälp av bilder.
 • Grundläggande bråkräkning. Bråkform, blandad form och sambandet mellan bråk- och decimaltal.
 • Grundläggande geometri. Vinklar, omkrets och area.
 • Moderna huvudräkningsmetoder som bland annat innehåller öppna utsagor.
 • Grundläggande ekvationsräkning. Tallinjer, termometern och koordinatsystem.
 • Diagnoser inom olika områden och svårighetsgrader med detaljerade resultatredovisningar.

Matteknep Nivå 1 innehåller 177 övningar inom 19 områden. Sammanlagt mer än 5000 uppgifter. Läraren kan dessutom skapa nya eller modifiera befintliga uppgifter. Se också Matteknep Nivå 2.

(Gäller endast PC och Mac)

Så fungerar det

Övningsfrågorna besvaras ibland genom manuell inmatning och ibland genom val mellan svarsalternativ. Vissa övningar sker på tid. Läraren kan ändra tidsinställningarna eller välja bort tidsfaktorn helt. Varje övning har en förklarande hjälptext.

Läraren skapar en elevlista med en kursplan för varje elev. Programmet lämpar sig därför väl för individanpassade studier. Om man beställer Matteknep på webben så lägger vi upp konton till både eleverna och pedagogerna.

Efter avslutad övning visas ett resultat som kan sparas i elevens personliga resultatlista. I listan redovisas fel och ett stapeldiagram visar, i vissa övningar, hur lång tid varje fråga krävde. Resultathanteringen lämpar sig väl som underlag för utvecklingssamtal enligt portfoliomodell.

Motivera eleven

För att uppmuntra flitigt övande, så samlar man poäng. När eleven uppnått en viss poängsumma skrivs ett bronsdiplom ut. Efterhand uppnår eleven silver och slutligen guld.

Kommentarer