Matteknep 2 (Webb, PC, Mac)


Nu finns äntligen våra populära Matteknep tillgängliga för Webb, PC och Mac!

Detta innebär att alla skolor/kommuner kan dra nytta av våra kraftfulla pedagogiska verktyg samt utnyttja möjligheten till studieschema, dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring. 

Matteknep följer LGR 11 och är sveriges mest använda pedagogiska dataprogram.

Matteknep nivå 2 är ett mycket populärt matematikprogram och används av hundratusentals elever runt om i Sverige. Ett redskap som lätt integreras i undervisningen.

 

Eleven kan enkelt dokumentera sina resultat och följa sin utveckling. Läraren kan kvalitetssäkra sin undervisning.


Matteknep Nivå 2 är utformat för skolår 6-9 samt gymnasium och komvux. Innehållet riktas mot de baskunskaper som krävs för att klara grundskolan.(Se också Matteknep 1)


Programinnehåll

Matteknep 2 tränar:


  • Multiplikation och division. En tabell i sänder eller blandat.
  • Positionssystemet och talens värde. Heltal, decimaltal, bråktal och potenser.
  • Omvandling inom längd, vikt och volym. Både hel- och decimaltal.
  • Procenträkning. Procent av, rea, rabatt, moms med mera.
  • Bråkräkning. Bråkform, blandad form och sambandet mellan bråk- och decimaltal.
  • Moderna huvudräkningsmetoder. Räkna talsorterna för sig, räkna bakifrån med plus med mera.
  • Geometri. Vinklar, omkrets och area av parallellogrammer och cirklar.

 

Programmet innehåller 125 övningar inom 16 områden. Sammanlagt mer än 3100 uppgifter. Läraren kan dessutom skapa nya eller modifiera befintliga uppgifter, (Gäller inte webb). Se också Matteknep 1


Så fungerar det

Övningsfrågorna besvaras ibland genom manuell inmatning och ibland genom val mellan svarsalternativ. Vissa övningar sker på tid. Läraren kan ändra tidsinställningarna eller välja bort tidsfaktorn helt. Varje övning har en förklarande hjälptext.


Läraren skapar en elevlista med en kursplan för varje elev. Programmet lämpar sig därför väl för individanpassade studier.

 

Efter avslutat övning visas ett resultat som kan sparas i elevens personliga resultatlista. I listan redovisas fel och ett stapeldiagram visar hur lång tid varje fråga krävde. Resultathanteringen lämpar sig väl som underlag för utvecklingssamtal enligt portfoliomodell.

Motivera eleven

För att uppmuntra flitigt övande, så samlar man poäng. När eleven uppnått en viss poängsumma skrivs ett bronsdiplom ut. Efterhand uppnår eleven silver och slutligen guld.

 

Kommentarer