Matteknep BAS (Webb, PC)


Matteknep BAS är utformat för skoår F-2, specialundervisning i senare årskurser samt särskolan. Matteknep BAS tränar grundläggande matematik.

 

Programinnehåll


Matteknep BAS innehåller övningar inom 19 områden.

Programmet tränar bl.a. 

          Grundläggande taluppfattning 1-3, 1-5, 1-10

          Klockan - analog tid

          Addition och subtraktion 1-3, 1-5, 1-10

          Pengar

          Termometern och tallinjen

          Udda och jämna tal

          Former

          Multiplikation tabellerna 1-5

          Större eller mindre än

Läraren kan själv skapa nya eller modifiera befintliga uppgifter

 

Så fungerar det


Övningsfrågorna besvaras ibland genom manuell inmatning och ibland genom val mellan svarsalternativ. Vissa övningar sker på tid. Läraren kan ändra tidsinställningarna eller välja bort tidsfaktorn helt. Varje övning har förklarande hjälptext.

 

Läraren skapar en elevlista med en kursplan - ett Studieschema - för varje elev. Programmet lämpar sig därför väl för individanpassade studier.

 

Efter avslutad övning visas ett resultat som kan sparas i elevens personliga resultatlista. I listan redovisas fel och rätt svar och ett stapeldiagram visar på vissa övningar hur lång tid varje fråga krävde. Resultathanteringen lämpar sig väl som underlag till utvecklingssamtal.

 

Motivera eleven


För att uppmuntra flitigt övande så samlar man poäng. När eleven uppnått en viss poängsumma kan ett diplom skrivas ut. Elev når först till brons sedan silver och slutligen guld.

 

Kommentarer