Multigram 2 (Webb, PC, Mac)

VÄLJ LICENS

 

Nya Multigram – Kunskapsbanken Nivå 2 – programmet som innehåller många olika ämnen och övningar. Skolår 6-9. Inlärningen förstärks genom omdelbar feedback. Lätt att integrera i olika ämnen Här finns övningar inom Svensk Rättstavning, Språklära, Ordkunskap, Engelsk grammatik och läsövningar,  Svensk historia, Världshistoria,  Europas och världens geografi, Samhällskunskap, Religion, Konst o Musik. Artkunskap inom växter och djur, Naturkunskap, Kemi, Fysik mm

Resultaten lagras och ger tydlig information om elevens kunskaper. I den välutvecklade editorn skapar du och dina elever enkelt egna övningar. Skapa nytt och bygg  tillsammans er framtida digitala lärobok.

Nivå 2 passar skolår 6-9 och uppåt. 150 olika övningar och 4500 frågor, med videosekvenser, mängder av bilder och talsyntesstöd.

Innehåll

  • Rättstavning
  • Språklära
  • Ordkunskap
  • NO (växter, djur, natur, fysik, grundämnen med mera)
  • SO (europeisk och världsgeografi, historia, religion med mera)
  • Engelsk grammatik 1 och 2
  • Engelsk ordkunskap
  • Kultur, sport och övrigt

Genom att välja rätt svar får alla möjlighet att skaffa sig de baskunskaper som krävs och passar därför också bra för elever med läs- och skrivsvårigheter. Möjliget att skriva in svaret finns till vissa övningar.

Portfoliometod

Eleven sparar sina resultat och kan på så sätt följa sin utveckling. Lärare och föräldrar kan ta del av detta.

Effektivare undervisning

Läraren kan lägga upp individuella studiescheman.

Talsyntesstöd

Frågorna kan bli upplästa av talsyntesen, om sådan finns installerad på datorn. Gäller både svensk och engelsk text.

Göra egna frågor

Läraren kan lägga till nya teman, övningar och frågor. Även andra språk än svenska kan användas. Texterna kan kompletteras med bilder och video.

Kommentarer