Skrivknep - Nya Tangenta (PC)

VÄLJ LICENS

Skrivknep är ett tangentbordsträningsprogram som passar alla barn från 3-4 år och uppåt. Används till de yngsta för att bekanta sig med bokstäverna och bokstavsljuden och när barnen blir äldre kombineras tangentbordsträningen med den första läs- och skrivinlärningen.

Kommentarer