Språkknep Spanska (Webb, PC)

VÄLJ LICENS

 Språkknep Spanska är ett språkstimulerande dataprogram som ger dig möjlighet att arbeta med språkträning på olika nivåer.

Språkknep Spanska är uppbyggt av åtta olika temanmed 62 olika övningar:

  • En la casa
  • Casa y familia
  • Ciudad y escuela
  • Naturaleza y ambiente
  • Comida y bebida
  • Verbos
  • Adjectivos
  • Ejercicios varios

Språkknep passar elever som vill lära sig de första 1300 spanska orden med enkla meningar, lära sig stava och förbättra sitt uttal. Passar också vuxna nybörjare. Varje övning består av cirka 20 olika ord. Till varje ord finns det en enkel mening. Det finns 1300 inlästa ord och meningar och cirka 3500 bilder. Till orden och meningarna finns en svensk översättning, som visas i en pratbubbla.

Programmet består av tre delar:

Lära-delen

Du ser en bild, lyssnar på ett ord eller en mening, spelar in dig själv och jämför. Du kan också skriva ordet eller meningen för att träna stavningen.

Öva-delen

Du ser tre bilder, hör ett ord, ser ordet, hör en mening, ser meningen och väljer bilden som passar till ljudet eller texten.
Här kan du också spela in dig själv för att träna uttalet.

Gör nya övningar

I editorn kan du enkelt göra nya övningar, lägga till och ta bort. Här kan du också på ett enkelt sätt spela in nya ord och meningar för att anpassa till olika individers behov.

Resultat

Ditt resultat kan sparas i din egen loggfil. Här sparas också din inläsning. I resultathanteringen kan du utläsa antal rätt och fel totalt, men också se vilka meningar du svarade rätt eller fel på.
Här kan du också lyssna på alla dina tidigare inläsningar för att följa din utveckling. Se Språkknep (Svenska) sid 14.

Kommentarer