Studieknep - Read and Spell (Webb, PC)

VÄLJ LICENS

 

Nu kan alla elever förstå den engelska texten och träna stavning! 

Du kan klicka på alla orden i texterna och den svenska översättningen visas i en pratbubbla ovanför ordet. Programmet innehåller ungefär 200 texter indelade i teman. Cirka 6000 ord inlästa av en engelskspråkig person. Alla orden har en svensk översättning. Ordlistan kan utökas.

 

Du lär dig engelska genom att läsa texter, besvara frågor, lyssna på och öva uttal samt återberätta texter muntligen eller skriftligen. Programmet skapar personliga studiegångar där resultat och inspelningar lagras.

 

Dörr 1

A: Läsförståelse. Läs texten och svara på frågorna.

B: Lyssna på uttalet av orden och se den svenska översättningen, (höger- och vänsterklicka). 

C: Träna stavning och översättning. 

D: Läs upp texten med en talsyntes.

 

Träna stavning

Träna stavning och översättning från svenska till engelska.

Du kommer endast att träna på orden som 

finns på den sida som du just nu läser.

Välj knappen Stava.

De finns tre olika sätt att träna.


1. Visa ordet på svenska och översätt.

2. Läs upp ordet med talsyntes.

3. Läs upp ordet med inspelat tal.


Vi rekommenderar funktionen Läs upp ordet med inspelat tal då

man vill arbeta med stavning/diktamen. Ljudkvaliteten är bättre

med inspelat tal än med talsyntesen.

 

Ökad läsförståelse

Eleven läser texter och besvarar frågor i läsförståelse.

Läsa upp texten med talsyntes

Programmet innehåller Microsofts talsyntes. 

Eleven kan lyssna på texter, satser eller enstaka ord

och spela in sin egen högläsning. 

Spela upp och jämför! 

Andra talsynteser fungerar, t ex TextLab.

 

Dörr 2

Mata fram texten i den hastighet som du själv väljer.

 

Dörr 3

Träna läshastigheten

A: Ord försvinner med ett visst antal ord/minut.  Denna tid bestämmer du själv

B: Ord lyses upp med ett visst antal ord/minut.  Denna tid bestämmer du själv.

 

Text försvinner eller ord markeras

Med den här övningen kan ord försvinna med den hastighet

som du själv har ställt in eller markeras på motsvarande sätt. 

Du kan också använda funktionen att en bokstav försvinner.

Detta är en funktion för att öka sin läshastighet och fungerar

därför bäst på det egna modersmålet. 

 

Dörr 4

Välj lämpliga nyckelord/stödord. 

Återberätta texten muntligt.

Återberätta skriftligt med egna ord.

 

Dörr 5

Spela in din läsning i mikrofonen. 

Träna uttal. 

Dokumentera din språkutveckling. 

 

På egen hand

Eleven kan också spela in sin högläsning, lyssna på den och jämföra med ursprungstexten. Inläsningarna kan sparas för att granskas av lärare och elev och användas vid utvecklingssamtal.

Kommentarer