Appar

Räkneknep 

 

Nu har vi uppdaterat Räkneknep med bl.a. fler övningar och belöningssystem!
Med ca 3000 övningar inom 23 olika kategorier vågar vi påstå att appen “Räkneknep” just nu är den mest omfattande appen för att träna på matematik i Sverige just nu. Appen är baserad på aktuell forskning inom matematikpedagogik och inlärning. 

Hämta appen från App Store

 

"Räkneknep är en omfattande app för att träna matematik."

Läs hela recensionen på Pappas appar

  

Växtriket

 

Nu finns "Växtriket" som app för iPad. Lär dig allt om våra växter, hur de ser ut och var de växer.


Hämta appen från App Store

 

Edu Memory Par / Antal och siffror

 

Träna siffror och antal inom områdena 1–5 och 1–10. Från 3 år och uppåt. Passar också utmärkt för elever inom sär- och träningsskolan.

 

Edu Memory Tid

 

 

Para ihop analog och digital tid över hela dygnet. Kommer också på engelska.

 

 

Edu-Memory Animals

 

Softogram kommer under hösten att släppa ett antal Memory-appar med pedagogisk inriktning. Memory är ett bra sätt för barn och vuxna att träna sin minnesförmåga och förmågan att para ihop bilder/objekt. Genom att träna förmågan att snabbt uppfatta och kategorisera samt att samtidigt minnas en bilds eller ett ords placering på en spelplan tränar man sin Visuella/Spatiala, Lingvistiska och i viss mån också sin Logisk-Matematiska förmåga (Howard Gardner). Att träna dessa förmågor ger fördelar i det vanliga skolarbetet och gör barn bättre förberedda för olika inlärningssituationer.


Edu-Memory Animals är den första och lämpar sig för alla åldrar. Den har fyra kategorier med tre olika svårighetsgrader och två olika typer av spel och kostar endast 7kr. Under hösten kommer fler Edu-Memory och vi räknar med att fortsätta släppa appar inom samma serie med olika inriktning under en lång tid framöver.


Hämta appen från App Store

 

Edu-Memory Geografi

Edu-Memory Geografi är ett memoryspel där man kan träna flaggor, länder, huvudstäder och landmärken. För att vidare förstärka träningsmomentet så har vi lagt till funktionen "Spela Par" där alla korten är synliga hela tiden. På så sätt kan man träna de olika kategorierna och tillägna sig en ökad kunskap. Denna app är lämpad för alla som är läskunniga och som önskar träna upp sin förmåga att minnas t.ex. länder och huvudstäder.

Hämta appen från App Store

 

Edu-Memory Par

Här är nästa del i vår serie av memory appar - Edu-Memory Par. Här kan barnen träna talområdena 1-5 och 1-10 genom att dels para ihop siffror och dels siffror och figurer. Även här har man möjligheten att träna genom vår funktion "Spela par" där korten är synliga. På så sätt lämpar den här appen sig som träningsverktyg både för barn som precis har börjat med siffror/antal och för sär/träningsskolor.

Hämta appen från App Store